Elektromanyetik Dalga, Frekans ve Frekans Spektrumu

Elektromanyetik enerjinin ortamda (hava ortamında) yayılmasına elektromanyetik dalga diyoruz. Bir başka deyişle: Enerji fiziksel kablo gibi ortam olmadan da (bir gidiş-geliş olmadan) bir noktadan diğer bir noktaya dalgalar vasıtasıyla aktarılabilir ve önceden belirlenmiş bir protokolle aktarılmasıyla ise karşılıklı bilgi aktarımı da mümkün olur. İşte biz bu alışverişi elektromanyetik dalgalar vasıtası ile yapıyoruz… Elektromanyetik dalgalar frekans veya dalga boyu ile ifade edilebilir.

Frekans ” f ” harfi ile gösterilir. Türkçe kelime karşılığı “sıklık” olarak Fransızca “fréquence” kelimesinden dilimize girmiştir.

Frekansın birimi: Hertz ‘dir, Hertz biriminin İsim Babası Alman Fizikçi Heinrich Hertz dir ve ” Hz ” şeklinde kısaltması kullanılır, Hz birimi diğer birimlerde de olduğu gibi; her bin katı için sırasıyla, kilo Mega, Giga, Tera olarak belirtilir.

Bu kapsamda:

Bin Hertz = Bir kiloHertz (1000 Hz = 103 Hz = 1 kHz) Bir milyon Hertz = Bir MegaHertz (1000000 Hz = 106 Hz = 1 MHz) Bir milyar Hertz = Bir GigaHertz (1000000000 Hz = 109 Hz = 1 GHz) Bir trilyon Hertz = Bir TeraHertz (1000000000000 Hz = 1012 Hz = 1 THz) şeklindedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-3.png

Bir olayın, birim süre içerisindeki tekrar sayısına; o olayın frekansı denilmektedir.

Örneğin saniyede bir kez salınan bir salıncağın frekansı 1 Hz’dir.

Aynı şekilde : Birim zamanda gerçekleşen tekrar sayısı ya da belli bir zaman periyodunda gerçekleşen tekrar adedi olarak da tanımlayabiliriz.

Formul olarak f =1/T ( f: frekans, 1: tekrar adedi, T: periyot-zaman) şeklinde ifade edilir.

Buna göre: Uygun devre ve sistemler ile bilgiyi taşıyan protokolü belli olan taşıyıcı sinyalin (elektrik enerjisinin) antenler vasıtası ile boşluk ortamında elektromanyetik olarak yayılması ve yine ortamdan toplanılarak tersi işlem ile bilgiyi elde ederek haberleşmenin mümkün kılınmasını sağlayan elektromanyetik dalgalardır diyebiliriz.

Elektromanyetik dalgaları frekanslarına göre sıralarsak elektromanyetik frekans spektrumunu oluştururuz.

Dalgaboyu ile frekans arasında ters ilişki vardır. Frekans arttıkça dalgaboyu küçülür Örneğin 1 GHz’lik dalganın dalgaboyu 300 milimetre iken, 1 MHz’de dalgaboyu 300 metredir. Düşük frekanslarda taşınabilen bilgi miktarı azdır.

Yüksek frekanslarda ise bilgi miktarı artar ancak dalganın yayılım alanı daralır.

Yapılacak haberleşme şekline göre farklı frekans bantları tercih edilir.