Elektronik böcek cihazı ile gizli olarak ortamdaki ses dinlenebilir ve kayıt edilebilir.

Ortamdaki sesin dinlenebilmesini sağlayan birçok böcek çeşidi bulunmaktadır. Bu böcek ve yöntemlere her geçen gün bir yenisi daha eklense de bazı eski yöntemler hala geçerliliğini korumaya devam etmektedir.

Gelişmiş teknolojik imkanlar ile oda içerisine nüfuz etmeden, dışarıdan oda içindeki sesi dinlemenin ve kaydetmenin de birçok yöntemi bulunmaktadır.

Bu yöntemlerden en eski ve en bilindik olanı lazer ile dinleme yöntemidir.

Bu yöntem “Lazer mikrafon” olarak da bilinir.

Dinleme işlemi devamlı olarak yapılacak ise, risk faktörü olarak ; fark edilme ve maliyet de artarak devam edecek iki önemli değişkendir, tamda bu noktada lazer ile dinleme yöntemi günümüzde hala geçerliliğini koruyan oldukça etkili ve maliyet uygun dinleme yöntemlerinden biridir.

Lazer ışınının en büyük özelliği : yön verilebilmesi ve dağılmaz olmasıdır.

Lazerin en dikkat çekici özelliği ise yönlendirilmesidir, bu özelliği ile hedeften geri yansıyacak şekilde yönlendirme işlemi kolayca yapılır.

Lazer ışınının frekansa göre dağılım aralığı bir milyonda biri civarındadır. Bundan dolayı lazer dalgası üzerine çok sayıda dalga istenilen frekanslarda bindirilerek iyi bir taşıyıcı dalga işlevi görür.

Lazer ile dinleme yönteminde hedef odanın içerisinde bulunan pencere, cam, ayna gibi ses titreşimini üzerinde tutan yüzeylerden bu titreşimin geri yansıyan ışın alınarak ayrıştırılması ile dinleme gerçekleşmiş olur.

Lazer ile Dinleme Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları:

– Uzak mesafelerden dinleme yapılabilmesi ile fark edilme riski en aza indirilir. Dinleyenin kendi kirasını ödediği ve kontrolü sağladığı bir yerden yapılabiliyor olması dinleyene daha güvenli bir alan oluşturmaktadır.

– Modern ofis tasarımları çok katlı ve cam kaplı çalışma ortamlarına dönüştükçe daha çok tercih edilen yöntemlerden olmaya başlamıştır.

– Lazer sistemleri ve güç yükselteçleri gelişen teknoloji sayesinde piyasadan kolayca alınabilen uygun fiyatlı sistemler haline gelmiş böylelikle daha kolay tedarik edilebilmektedir.

İş yeri ve çalışma ortamlarımızda işlerimizi oldukça kolaylaştırmalarından dolayı teknolojinin getirmiş olduğu nimetlerden en üst seviyede faydalanıyoruz…

Öyle ki haberleşme ihtiyacının önemli olduğu, aynı fiziki ortamda bulunmayan iş arkadaşlarımız, yönetim ya da alt birimler ile bilgi akışının sağlanması gibi daha bir çok şeyi teknolojik cihaz ve sistemlerin üzerinden yürütüyoruz, bununla birlikte klasik diye tabir edebileceğimiz çalışma alanları ofislerimiz, sekreter ya da asistan gibi yardımcılarımızın odaları, aynı bina içerisinde bulunan, hizmet ya da temizlik odaları hatta hemen odamızın bitişiğinde bulunan bir başkasının deposu veya bir yan blokta bulunan iş yerine duvar komşuluğumuz ya da aynı sebepten dolayı alt ve üst katımızda yaşamlarını sürdüren diğer iş yerleri veya komşularımız, işte tüm bu kentsel yaşamın getirmiş olduğu yaşam tarzımızın ekmek teknemiz olan iş hayatımıza özellikle rekabet koşullarında haksız imtiyaz sağlayacak kişi ve kişilere ne kadar kolaylıkla bizlerin ve iş yerimize ait özel bilgilerin servis edildiğinin, hatta bunu kendi elimiz ile nasıl servis ettiğimizin farkında mıyız acaba?

İşte bu bilinçle klasik çalışma ortamı diyebileceğimiz bir ofiste bulunabilecek olan böcek (Elektronik Böcek) tehditleri ve bu şekilde çalışmasına imkan sağlayan diğer sistemleri görsel algımızda da yer etmesi için yukarıdaki görsel üzerinde işlenmiş olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Çalışma odamızda sıklıkla karşılaşılan böcek tehditleri kabaca şunlar olabilir:

– Asma tavana gizlenmiş mikrofon sistemleri ile ses kaydı yapılabilmektedir.

– Tavan aydınlatması için kullanılan lambaların içinde bütünleşik olarak bulunan genellikle GSM ve Wi-Fi bağlantılı gizli kamera sistemleri ile görüntü kaydı yapılabilmektedir.

– Duman ve yangın dedektörleri içerisine gizlenmiş GSM ve Wi-Fi bağlantılı kamera ve mikrofon sistemleri ile ses ve görüntü kaydı yapılabilmektedir.

– Havalandırma içerisine gizlenmiş mikrofon sistemler ile ses kaydı yapılabilmektedir. (Bu sistemler bitişik odadan takılıp takip edilebilir olduğundan oldukça yaygındır.)

– Mobilya içine gizlenmiş her türlü sistem ile dinleme, takip ve kayıt yapılabilmektedir. (örnek olarak Ofis mobilya içleri koltuk, masa, dolap, saat, klavye, mouse, askılık, tv ve benzeri her tülü cihaz kullanılabilir.)

– Resim çerçevesi içerisine gizlenmiş kamera ve ses kayıt sistemleri duvardaki konumu itibari ile oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

– Promosyon hediyeler içerisine gizlenmiş sistemler ile takip ve kayıt yapılabilmektedir. (örnek olarak : anahtarlık, kalem, çakmak ve ofis için kullanılabilecek her türlü kırtasiye eşyaları olabilir.)

– Çiçek ve saksı içerisine gizlenmiş ses kayıt sistemleri oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

– Duvar prizleri ve soketler ile güç sıkıntısı yaşanmadan her türlü uzun dalga, kısa dalga ve GSM iletişimi sağlayan vericiler ile dinleme ve kayırt yapılabilmektedir.

– Zemin kablo döşemesi yapılırken fazladan hat çekilerek ikiz kablolama yöntemi ile dinleme ve kayıt yapılabilmektedir.

– Kalorifer boruları gibi ses titreşimini üzerinde taşıyabilecek bina alt yapı sistemlerinden bu sesleri süzerek kayıt ve dinleme yapılabilmektedir.

– Çalışma alanı cam ve benzeri dışa açılan noktalardan yönlendirilmiş mikrofon veya buraya gönderilen lazer sistemi ve gelişmiş kamera sistemleri ile uzak mesafe ses ve görüntü kaydı ve dinlemesi yapılabilmektedir.

Not: Bu sitede bulunan tüm bilgiler İnternet ortamında halihazırda bulunan açık kaynaklardan elde edilmiş ve yasa dışı dinlemeye karşı toplumu bilinçlendirmek üzere paylaşılmaktadır. Hiçbir suretle gizli ve kanun dışı bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.

Mobil Teknoloji ve Cep Telefonu Haberleşme Sistemleri

Mobil haberleşme sistemleri gün geçtikçe hayatımızın içerisindeki rolünü genişleterek devam etmektedir, bu sistemlerin içerisinde; kullanım kolaylığı ile ve sağladığı mobilite imkanıyla şüphesiz baş köşeyi cep telefonlu şebekesi (teknolojisi) almaktadır.

Kablosuz ağ teknolojileri; zamanla telefon, telgraf, radyo ve bilişim sistemlerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişerek gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Kablosuz ağların veri taşımak için kullandığı elektromanyetik dalga: kızılötesi, morötesi, gama ışını, x ışını, radar, radyo ışını dalgalarını içermektedir. Bu kavramlarla oluşan; kızılötesi iletişim, bluetooth, Wi-Fi ve GPRS gibi yeni teknolojiler gelişmiş ve uluslararası bazı standartlar belirlenerek kullanılmaya başlanmıştır.

Bunlardan: İEEE 802.11, Bluetooth, IrDA (Infrared Data Association), Kızılötesi, GPRS ve Wi-Fi standartları ve teknolojileri en bilinenlerdir.

Hücresel haberleşme ağı: radyo dalgası ile bölümlendirilmiş hücre adı verilen kapsama alanları kullanılarak mobil iletişime imkan sağlayan kablosuz ağ çeşididir.

Gelişim ve kullanım alanlarına göre beş (5) nesilde inceleyebiliriz.

Not: 5G (Beşinci Nesil) hariç tutulmuştur

Bunlar :

– 1G (Birinci Nesil)

– 2G (İkinci Nesil)

– 2.5G (2,5 Nesil ‘Geçiş için ara nesil’)

– 3G (Üçüncü Nasıl)

– 4G (Dördüncü Nesil)

1G (Birinci Nesil) Sistemler

1G (Birinci Nesil) Sistemler; yalnızca ses iletişimi sağlanmış analog sistemlerdir.

Hücresel telefon sistemi 1947’de ortaya çıkmış ve sınırlı frekansta birçok kullanıcı sistemlerin haberleşmesi geliştirilerek 1980 yıllarının başında analog tam dubleks FM (Frekans Modülasyon) hücresel mobil haberleşme sistemleri kullanılmaya başlanmıştır.

– ABD 1979 AT&T ve Motorola ile AMPS (Advanced Mobile Phone Services – Gelişmiş Mobil Telefon Sistemi)

– İngiltere’de 1985 Bitish Telecom ile TACS (Total Access Communication System – Bütünsel Erişimli Haberleşme Sistemi)

– Avrupa’da 1970 yılların sonlarında NMT (Nordic Mobile Telephone) teknolojisini kullanmaya başlamış ve 1981 yılında ise Türkiye dahil Fransa, Belçika, Hollanda, Macaristan ve Avusturya’da araç telefonu alt yapısı olarak kullanılmıştır.

2G (İkinci Nesil) Sistemler

2G (İkinci Nesil) Sistemler, 1G (Birinci Nesil) Sistemlerde yaşanan problemleri sayısal sistem kullanarak ortadan kaldırmış, böylece frekans band genişliği daha verimli kullanılmıştır.

Sayısal mobil iletişim sistemleri 1990 yıllarında kullanılmaya başlandığında 4 (dört) yeni standart ortaya çıkmış, CEPT (Conference on European Post and Telecommunications Standards Institute – Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü) tarafından GSM, TDMA, PDC ve CDMA olarak belirtilmiştir.

Bu standartlardan ülkemizde en yaygın ve bilineni GSM‘dir. İlk olarak 1980 li yıllarda GSM sistemleri kullanılmaya başlamış, hızla gelişmiş ve 1990’lı yıllarda tüm dünyada kullanımı yaygınlaşmıştır.

GSM ismi ‘Global System for Mobile’ kelimelerinin kısaltılmasından gelmektedir. Ülkemizde 1994 yıllarında kurulmaya başlanılan sayısal mobil iletişim ağında GSM standardı kullanılmıştır.

GSM Mimarisinde 4 (Dört) ana bileşenden bahsedilir :

– Cep Telefonu (Mobil Station – MS) : GSM iletişiminde kullanılan içerisinde sim kart barındıran temel iletişim cihazı.

– Baz İstasyonu Sistemi (Base Station System – BSS) : Cep Telefonu (Mobil Station – MS) ile sayısal hava ortamında, Santral Sistemi (MSC) ile veri hatları üzerinden bağlantı gerçekleştirerek bu ikisi arasındaki bağlantıyı sağlayan sayısal ve RF ekipmanlarından oluşan sistem.

– Baz İstasyon Kontrolörü (Base Station Controller – BSC) : Baz İstasyonu Sisteminin bir kısmıdır, kaynak yönetimini kontrol eder.

– Santral Sistemi (MSC) : Şebeke Anahtarlama Sisteminin bir kısmıdır, bu ekipman şebeke içinde ve diğer şebekelerle olan tüm anahtarlama fonksiyonlarını yerine getirir.

GSM şebekesinde bir çağrının aktarım süreci kısaca şu şekildedir :

– Abone mobil istasyona (MS-Mobil Station) ulaşır

– Ana istasyon alt sistemi (BSS-Base Station Subsystem) mobil istasyon ile birlikte radyo bağlantılarını kontrol eder ve Network alt sistemi (NSSNetwork Subsystem) mobil telefondan mobil ya da sabit telefonlara yapılan aramaları yönlendirir, mobil telefonun şebeke ile ilgili ayarlarını düzenler

– Mobil terminale gelen çağrı geçide (MSC-Mobile Services Switching Center) yönlendirilir ve Yerel ve ziyaretçi konum bilgileri (HLR-Home Location Register – VLR-Visitor Location Register) kullanılarak çağrı aboneye yönlendirilerek aktarım gerçekleşir.

2.5G (2,5 Nesil ‘Geçiş için ara nesil’)

2.5G Sistemler, ikinci nesil sistemlerin ses aktarımı temelinde çalışması sonucu, başta görüntü aktarımı olmak üzere veri aktarımını ihtiyacını sağlıklı olarak karşılayamadığı için, ikinci nesil (2G) ile üçüncü nesil (3G) arası bir geçiş sistemi olarak gelişmiştir.

Gsm sistemi üzerine aşağıdaki gibi teknolojik mimariler eklenerek kullanılmıştır:

– GPRS (General Packet Radio Service – Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmeti ‘115 Kps hızda’)

– EDGE (Enhanced Data Rates in a GSM Evolution – GSM’in Gelişmesi İçin Geliştirilmiş Veri Hızları ‘384Kbps’ye kadar hızda’ )

– HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Yüksek Hızlı Şebeke Anahtarlamalı Veri ‘64 Kpbs’ye kadar’)

3G (Üçüncü Nesil)

3G ,Üçüncü Nesil sistemler çoklu ortam uygulamalarının yaygınlaşması ve hızlı haberleşme ihtiyaçlarının artması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır ve aşağıdaki özellikleri desteklemektedirler:

– Paket bağlantılı hizmetler ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı

– Çok daha iyi ses kalitesi

– Simetrik ve asimetrik veri alışverişi

– Çoklu ortam hizmetleri kullanımı

– Çok daha büyük kapasiteli ve geliştirilmiş frekans kullanımı

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 3G teknolojisine ait standartları IMT-2000 sistemi ifadesi altında geliştirmiştir. Bu sistem ile kablosuz sistemler, uydu sistemleri ile mega, makro, mikro, piko hücresel mobil sistemlerin birlikte çalışması hedeflenerek paket ve devre anahtarlamalı veri iletişiminde 2Mbps’ye kadar veri hızı desteklenmiştir.

Üçüncü nesil haberleşme sistemlerinden UMTS (Universal Mobile Telecommunication System – Uluslararası Mobil Haberleşme Sistemi) ile paket ve devre anahtarlama sistemleri aynı anda kullanılarak yüksek kapasite veri aktarım hızına ulaşılmıştır.

4G (Dördüncü Nesil)

4G (Dördüncü Nesil) sistemler: 3G ,Üçüncü Nesil sistemlerde oldukça ilerleme kaydedilmiş olsada ses iletimi temelinde tasarlanmış oldukları için beraberinde getirdiği bazı erişim, hız ve kapasite sorunları yaşanmasını ortadan kaldırmak üzere herhangi bir yer ve herhangi bir zaman diliminde, her türlü iletişimin kurulmasının sağlanması amacıyla; veri temelli bir işletim sistemi olarak, geniş kapsama alanı ve yüksek veri hızı sağlayan paket anahtarlamalı yeni bir sistem olarak doğmuştur. 2010 yılı itibari ile kullanılmaya başlanmıştır.

4G (Dördüncü Nesil) sistemler ile tamamen ip tabanlı olarak kablolu ya da kablosuz iletişim sağlamaktadır. Bu sistemler LTE, WiMax ve WiBro standartlarını desteklemektedir. Mobil cihazımızla doğrudan internete bağlı olarak her an iletişim kurmamızı sağlar.

Dördüncü Nesil sistemler ile aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır :

– Önceki sistemlerde kullanılan standartlarla uyumlu çalışabilmektedir.

– IP tabanlı sistem, yeni servisler ve düşük maliyetle esnek kullanım sunmaktadır.

– Paket anahtarlamalı ağ yapısı ile gönderilen veri paketlerini güvenli olarak karşı tarafa ulaştırabilmektedir.

– Birden fazla ağ arasında küresel dolaşım sağlanabilmektedir.

– Hücre başına eş zamanlı olarak daha fazla kullanıcı kapasitesi için şebeke kaynaklarının dinamik kullanımı ve paylaşımını sağlamaktadır.

– Sabit mekanlarda 1Gbps, hareket hâlinde en az 100Mbps bağlantı hızıyla iletişim kurulabilmektedir.

– Çok hızlı ve sorunsuz bağlantı kurabilmektedir.

– Heterojen şebekeler arası yumuşak hücre aktarımı sağlanmaktadır.

– HD (High Definition – Yüksek Çözünürlük) görüntü aktarımı WiMAx veya LTE gibi teknolojiler ile yapılan yüksek veri aktarım hızları sayesinde mümkün hale gelmiştir.

Mobil iletişimin hayatın her alanına taşıması ve nesnelerle haberleşme yeteneğinin kazandırılmasını hedefleyen : yeni nesil sağlık sistemleri, enerji sektörü, akıllı ulaşım ve akıllı şehir sistemleri gibi birçok konuda yüksek hızda veri alışverişini destekleyen 5G (Beşinci Nesil) sistemlerine ayrı bir başlık altında kaleme alacağız.

Casus Dinleme Yapan Ev Aletleri Hangileri ?

Evinizde , İş yerinizde casus dinleme aleti olduğundan şüpheleniyormusunuz , haberimizi okuyun!

Teknolojioku.com sizler için casus ortam dinleme ve ses kayıt cihazlarını araştırdı İşte herkesin merak ettiği o casus ses kaydediciler ve görüntü kaydediciler

– Hesap Makinesi Dinleme Cihazı

3-4 gün bekleme süresi .
Boyutları uygun olan istediğiniz yapıdaki tüm hesap
makinalarının içine uygulayabileceğimiz özel yapım bir üründür.
Gsm dinleme cihazı hesap makinasının yanında iki adet
bir mm boyunda şarj deliği ile hiç bir şekilde
dikkat çekmeyen tasarımı ile çok özel bir sarj adaptörü bulunmaktadır.
Açma kapama deliği 1 mm lik bir minik delikten ince bir ataç yardımı ile olur.
İçindeki sim kart’ın telefon numarasını dünyanın neresinde olursanız olun
herhangi bir telefondan arayarak yaklaşık 50 mt2 lik bir ortamı rahatlıkla
çok yüksek hassasiyetle dinlersiniz.
Sese duyarlı (VAS) özelliği ile sizi bilgilendirir. Ev ve ofis içi uygulamaları için idealdir.

Genel Özellikler:
900/1800/1900 MHz GSM frekanslarını destekler
Mesafe sınırı yoktur, GSM hatlarını kullanarak dinleme yapabilirsiniz
Üzerindeki ses çipi, ses analizi yaparak, ses duyduğunda, belirttiğiniz numaraya otomatik arama yapar
Cihazın üzerinde herhangi bir uyarı ışığı veya ses cıkarabilecek bir sistem yoktur.

Teknik Özellikler:
Frekans: 800 / 900 / 1900 MHz ve 3G
Ses alış hassasiyeti: -75 db
Çektiği akım (Bekleme): 20 mAh
Çektiği akım (Arama):
220 mAh
Ses Kontrolü:
Çevre sesleri filtreleme
Boyutları: Muhtelif
Ağırlığı: 100 gr.

– Mouse Dinleme Çocuk Takip Cihazı (GSM)

Usb Mouse içine yerleştirilmiş GSM dinleme modülü, kullanıldığı ortamdaki seslerin mesafe sınırı olmaksızın dinlemenebilmesini mümkün kılar.
Fark edilmesi mümkün olmayan bir dinleme cihazıdır.
Cihaza (Mousea) sim kart takıldıktan sonra sistem kullanıma hazırdır. Herhangi bir telefondan takmış olduğunuz karta ait numarayı aradığınızda cihaz otomatik olarak açılacak ve bulunduğu odayı / ortamı çok yüksek ses kalitesi ile dinlemenizi sağlayacaktır.
Hiç bir şekilde dışarı ses vermez ve fark edilmesi imkansızdır.
Bilgisayar ortamında mouse işlevinde kusursuz olarak çalışmaktadır.
Seyahatte gönderdiğiniz personellerinizin takibinde, ebeveyni olduğunuz çocuğunuzun takibinde kullanılabilecek müthiş bir dinleme cihazıdır.
-75 db ses alış kabiliyeti ile ortamdaki en küçük sesleri dahi fevkalade anlaşılır bir biçimde dinleme imkanı sunmaktadır.
Mevcut dahili lithium bataryası sayesinde bilgisayar kapandığında dahi dört gün kadar bekleme süresine sahiptir ve 4,5 saat kadar sürekli dinleme yapabilmenizi mümkün kılar.
Bilgisayar çalıştığı esnada ise otomatik olarak bataryayı şarz olur ve enerji sıkıntısı olmaksızın dinleyebildiğiniz kadar dinleme yapabilirsiniz.

– LCD Monitör Dinleme Çocuk Takip Cihazı

Evinize, Ofisinize kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir sınırsız ortam dinleme sistemidir. Monitör içine uygulanan profesyonel dinleme cihazına takılacak bir SIM kart ile dünyanın her yerinden bulunduğu ortamı dinleyebileceğiniz bir üründür. Yüksek ses kalitesi ile ~50 m2 alandaki sesleri mesafe sınırı olmaksızın dilediğiniz zaman dinleyebileceksiniz. Ofis dinlemesi, ev dinlemesi gereken durumlar için son derece kullanışlı ve fark edilmesi mümkün olmayan bir gizli dinleme sistemidir. Sürekli enerji beslemesi avantajı ile pil değiştirme veya şarj etme ihtiyacı olmadan yıllarca kullanılabilecek bir üründür.

– Adsl modem dinleme çocuk takip cihazı

Ses Alış Kabiliyeti Nedir ?
Ses alış kabiliyeti, dinleme cihazları üzerindeki ses işleme kitinin (Mikrofon Preanfi) kalitesini ifade eder. Ortamdaki yakın ve uzak sesleri, sesin şiddetine göre değişken olarak işleyebilme ve ayarlayabilme imkanı sunması bu tür cihazlarda olması gereken kaçınılmaz özelliktir.
Piyasa da 70TLlik standart cep telefonundan bozularak yapılan çoklu priz, abajur dinleme vb. cihazlar ile mukayese etmeyiniz. Bu tip cihazların ses alış kabiliyeti -20dB/-35dB seviyelerindedir. Zaten üretim amaçları cep telefonu olduğu için, sese uzaklığı 5cm ile max. 30cm civarında kullanıma hitap ettiğinden , dinleme konusunda son derece yetersiz ve konuyla alakası olmayan uygulamalardır.
Gsm Dinleme Cihazı içinde kullanılan GSM Modülümüz, yalnızca dinleme amaçlı tasarlanmış ve mühendislik harikası olan bir dinleme kitidir. Ortam şartlarına göre değişiklik göstermekle birlikte ses alış kabiliyeti ~70m²dir. Tavsiye edilen anlaşılabilir mesafe ise ~40/50 m²dir. Gerçek dışı özellikler vaad edilen cihazlar ile lütfen mukayese etmeyiniz.


Enerji / Batarya
Modem içine uygulanmış olan Gsm Dinleme Kiti kendine ait Lithium Iion batarya kullanır ve bu sayede elektrik kesilmelerinde dahi size ortam dinleme imkanı sunar. Enerji olduğu sürece ise kendini otomatik olarak şarj ederek enerjisini daima muhafaze ederek şarj veya pil değişimi gibi bir ihtiyaç duymaksızın 7/24/365 gün çalışır.

Dinleme İmkanı
Modemin bulunduğu ortamı dinlemek istediğinizde sisteme uygulanmış olan numarayı herhangi bir telefon ile arayarak bağlanabiliyor ve dinleyebiliyorsunuz. Dinleme mesafesi yoktur. Dünyanın her yerinden dilediğiniz zaman bağlanabilir ve hassas bir biçimde dinleyebilirsiniz. Sınırsız menzillidir.

Uyarı ve Alarm
Akıllı Gsm Kiti, ortamda bir ses algılandığı zaman SMS ile sizi uyarır veya sizi arayarak ortamı dinlemenizi sağlar. Bu sayede sürekli telefon başında beklemek/takip etmek zorunda kalmazsınız.

Uzaktan Kumanda
Gsm kitinin sizi araması gereken telefon numarasını uzaktan tanımlayabilirsiniz. Ayrıca ses algılası halinde sizi arama özelliğini dahi uzaktan sadece bir mesaj ile kapatıp açabilirsiniz.

Tespit Edilebilirliği
Dijital yapıda haberleşme kabiliyetine sahip olan bu Gsm Dinleme kitimizin herhangi bir dedektör ile tespit edilmesi çok çok zordur. Gsm kitin yazıcı içine çok özel bir biçimde yerleştirilmesi neticesinde Gsm dijital yayının salınımı tespit edilebilmesini zorlaştıracak bir biçimde uygulanmaktadır. Ayrıca bu tip dinleme cihazlarının sadece ve sadece dinleme yaptığınız esnada tespit edebilirliği mümkün olduğundan bulunması çok zordur. Ayrıca piyasada satılmakta olan verici tespit cihazı / casus böcek dedektörü gibi cihazların büyük bir bölümü yalnızca analog vericilerin tespitini yapabilmektedir. bulunabilirlik riski minimum seviyede olan bir dinleme cihazıdır.

– Telsiz Telefon Dinleme Çocuk Takip Cihazı

Gsm dinleme modüllü telefon. zekice hazırlanmış , şüphe uyandırmadan , evinize veya ofisinize yerleştirebileceğiniz harika bir dinleme cihazıdır.GSM vericisi sayesinde kesinlikle ve kesinlikle mesafe sınırı yoktur. Amerikada dahi olsanız , telsiz telefona yerleştirilmiş cihazın içindeki numarayı cep telefonunuzdan arayarak , Türkiye deki evinizi veya işyerinizi dinleyebilirsiniz.TELSİZ TELEFONU muhteşem yapan diğer bir özelliği ise vericiyi çalıştırmak için gereken enerjiyi takılı olduğu prizden alması.Bir kere prize taktıktan sonra pil değiştirmek gibi bir sıkıntı ile uğraşmak zorunda değilsiniz. Her an her saat kesintisiz bir şekilde arayarak dinleme yapabilirsiniz.cihazın bataryası bittiğinde prize takıldığı an aktif hale geçer.

ÖZELLİKLERİ:GSM frekanslarını kullandığı için dinleme mesafesi sınırsızdır.Konulduğu ortamdaki sesleri ve konuşmaları çok net duymanızı sağlar.Enerjiyi prizden alır.Prize takıldığı an cihaz aktif hale geçer.Kesintisiz dinleme imkanı sunarŞüphe çekmeyen şık dizayn.Çok güçlü mikrofon

– Kul Tablası Dinleme Cihazı

Zekice hazırlanmış, şüphe uyandırmadan evinizede ve işyerinize yerleştirebileceğiniz harika bir dinleme cihazıdır. GSM MODÜL vericisi sayesinde mesafe sınırı yoktur. Dünyanın neresinde olursanız olun sadece dinleme cihazına yerleştirilmiş numarayı cep telefonunuzdan arayarak evinizi veya işyerinizi dinleyebilirsiniz.

– Yazıcı dinleme çocuk takip cihazı

Genel Özellikleri :Baskı Çözünürlüğü : 1200X600 dpiÖn Bellek : 8 MBKağıt Kapasitesi : 150 SayfaBağlantı Tipi : USB 2.0Ağırlık : 5.7 kgÖlçüleri : 209X353X298 mmGsm Dinleme Özelliği :Ses Alış Kabiliyeti : -75dBHaberleşme Methodu : DijitalBatarya : 850 / 1100 / 1500 mAh OpsiyonluDinleme Menzili : SınırsızAlarm : Sese Duyarlı / SMS / Sesli AramaSes Alış Kabiliyeti Nedir ?Ses alış kabiliyeti, dinleme cihazları üzerindeki ses işleme kitinin (Mikrofon Preanfi) kalitesini ifade eder. Ortamdaki yakın ve uzak sesleri, sesin şiddetine göre değişken olarak işleyebilme ve ayarlayabilme imkanı sunması bu tür cihazlarda olması gereken kaçınılmaz özelliktir.Piyasa da 70TLlik standart cep telefonundan bozularak yapılan çoklu priz, abajur dinleme vb. cihazlar ile mukayese etmeyiniz. Bu tip cihazların ses alış kabiliyeti -20dB/-35dB seviyelerindedir. Zaten üretim amaçları cep telefonu olduğu için, sese uzaklığı 5cm ile max. 30cm civarında kullanıma hitap ettiğinden , dinleme konusunda son derece yetersiz ve konuyla alakası olmayan uygulamalardır.Gsm Dinleme Cihazı içinde kullanılan GSM Modülümüz, yalnızca dinleme amaçlı tasarlanmış ve mühendislik harikası olan bir dinleme kitidir. Ortam şartlarına göre değişiklik göstermekle birlikte ses alış kabiliyeti ~70m²dir. Tavsiye edilen anlaşılabilir mesafe ise ~40/50 m²dir. Gerçek dışı özellikler vaad edilen cihazlar ile lütfen mukayese etmeyiniz.

Enerji / BataryaYazıcı içine uygulanmış olan Gsm Dinleme Kiti kendine ait Lithium Iion batarya kullanır ve bu sayede elektrik kesilmelerinde dahi size ortam dinleme imkanı sunar. Enerji olduğu sürece ise kendini otomatik olarak şarj ederek enerjisini daima muhafaze ederek şarj veya pil değişimi gibi bir ihtiyaç duymaksızın 7/24/365 gün çalışır.

Dinleme İmkanıLazer yazıcının bulunduğu ortamı dinlemek istediğinizde sisteme uygulanmış olan numarayı herhangi bir telefon ile arayarak bağlanabiliyor ve dinleyebiliyorsunuz. Dinleme mesafesi yoktur. Dünyanın her yerinden dilediğiniz zaman bağlanabilir ve hassas bir biçimde dinleyebilirsiniz. Sınırsız menzillidir.

Uyarı ve AlarmAkıllı Gsm Kiti, ortamda bir ses algılandığı zaman SMS ile sizi uyarır veya sizi arayarak ortamı dinlemenizi sağlar. Bu sayede sürekli telefon başında beklemek/takip etmek zorunda kalmazsınız.

Uzaktan KumandaGsm kitinin sizi araması gereken telefon numarasını uzaktan tanımlayabilirsiniz. Ayrıca ses algılası halinde sizi arama özelliğini dahi uzaktan sadece bir mesaj ile kapatıp açabilirsiniz.

Tespit Edilebilirliği
Dijital yapıda haberleşme kabiliyetine sahip olan bu Gsm Dinleme kitimizin herhangi bir dedektör ile tespit edilmesi çok çok zordur. Gsm kitin yazıcı içine çok özel bir biçimde yerleştirilmesi neticesinde Gsm dijital yayının salınımı tespit edilebilmesini zorlaştıracak bir biçimde uygulanmaktadır. Ayrıca bu tip dinleme cihazlarının sadece ve sadece dinleme yaptığınız esnada tespit edebilirliği mümkün olduğundan bulunması çok zordur. Ayrıca piyasada satılmakta olan verici tespit cihazı / casus böcek dedektörü gibi cihazların büyük bir bölümü yalnızca analog vericilerin tespitini yapabilmektedir. Bu tip dedektör satışları piyasamızda bilinçli yapılmadığından dolayı bulunabilirlik riski minimum seviyede olan bir dinleme cihazıdır.

Önemli Hatırlatma ; Bu cihazlarin teknolojioku.com ile hiç bir alakası bulunmamaktadır , konudaki cihazlar kişisel güvenlik için bilgi amaçlıdır.

Kaynak : https://www.teknolojioku.com/guvenlik/casus-dinleme-yapan-ev-aletleri-hangileri-5a28f4a318e540630d1d1fea

Tele-kulak’la Çok Uzakları Dinlemek Mümkün !

TÜBİTAK ve ODTÜ’nün üzerinde çalıştığı ‘lazer ses dinleme sistemini’ iki elektronik öğrencisi üretti bile. Cihazla, Üsküdar’dan Levent’teki plazaları dinlemek mümkün.

VİDEO paylaşım sitesi YouTube’ta art arda yayınlanan ses kasetleri gündeme damgasını vururken, Ankara’daki resmi kurumlar da ‘böcek’ avına çıktı. Ancak teknoloji o kadar gelişti ki, birini dinlemek için aynı odada bulunmaya bile gerek yok. 

En çok tercih edilen sistemlerden biri ise ‘lazerle ses dinleme’ cihazı. Türkiye’de istihbarat dışında kullanımı yasak olan cihazın, terör ve organize suç örgütlerinin elinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Testlerden tam not

EMNİYET’İN talebi üzerine TÜBİTAK ve ODTÜ’nün 2006’dan bu yana üzerinde çalıştığı cihaz, iki üniversite öğrencisi tarafından üretildi bile. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Bölümü öğrencilerinden Sami Aslanhan ve Arif Ekşi, istihbarat aletini bitirme tezi yaptı. Laboratuar ortamındaki testler başarıyla tamamlandı. Güçlü bir lazer kullanılırsa, Üsküdar sahilinde bir banka oturup Levent ve Maslak’taki plazalarıdinlemek mümkün.

Hedefe lazer sinyali

SIRA dışı istihbarat aletinin çalışma şekli oldukça basit. Dinleme için cihazı, bulunduğunuz yerden hedef binanın penceresine odaklayıp lazer ışını göndermeniz yeterli. Işın, içerideki konuşmanın camda yaptığı mikron düzeyindeki titreşimleri algılayarak elektromanyetik dalgalar halinde ikinci bir ışınla geriye gönderiyor. Cihaz, camda kırılarak geriye dönen lazer ışınıyla gelen frekans spektrumlu dalgaları deşifre ederek ses sinyallerine çeviriyor.

Anti casus cihazları yok satıyor

Gizli kayıtların internete düşmesi, birçok kişiyi ‘anti casus’ sistemlerine yöneltti. Fiyatları 250 ile 1500 dolar arasında değişen cihazları, özellikle ‘dinlenmek’ten çekinen iş adamlarının tercih ettiği belirtildi. Hukukçular ise casus cihazların, mahremiyeti tehdit ettiğini ifade ediyor.

Kaynak : İHA / teknoloji / 14.03.2008

Link : https://www.iha.com.tr/haber-tele-kulakla-cok-uzaklari-dinlemek-mumkun-15546/

Telekulağın 37 Farklı Yolu

Ankara Başsavcılığı’nın raporu, “kulak misafirlerinin” 37 farklı yöntemle dinleme yaptığını ortaya koydu. Raporda, konuşmadaki belirli sözcüklerin seçimi yönteminden, casus yazılımlara, lazer tabancasından vakumlamaya kadar çok sayıda yöntem irdelendi.

Ankara Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma için düzenlenen yasadışı telefon dinleme yöntemleriyle ilgili rapor, “kulak misafirlerinin” tam 37 farklı yöntemle dinleme yaptıklarını ortaya koydu. Raporda, casus yazılımlardan konuşmadaki belirli sözcüklerin seçiminden lazer tabancasından vakumlama yöntemine kadar çok sayıda yöntem ayrıntılı olarak irdelendi.

Ankara Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına giren telefon dinlemeye ilişkin raporda, ortaya konulan izleme/dinleme yöntem ve yollarından öne çıkanlar şöyle:

GSM Scanner Aynı addaki cihazla belli bir bölgede, havadaki GSM frekanslı sinyaller taranıp bulunabilmekte, saptanan görüşmeler görevlilerin sahte baz istasyonu adı verilen bir başka cihazla, hedef bölgedeki cep telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonları ele geçirilerek izlenebilmektedir.

Lazerle dinleme Hedefteki kişinin bulunduğu bina izlemeye alınabilmekte, söz konusu binadaki pencerelere lazer sinyali gönderilerek cihazın alıcısı ile camdan yansıyan sinyaller deşifre edilebilmektedir.

Bilgisayar üzerinden Kim kiminle ne zaman iletişim kuruyor sorusunu cevaplandırmak için uygulamada, pek çok teknik ve yöntem kullanılarak kişisel bilgisayarlar üzerinde yapılan internet gezintileri, e-posta trafiği, anlık ileti trafiği tespiti yapılabilmektedir.

Cep telefonları Cep telefonu işletmecileri; kimin, kimi, ne zaman aradığı ya da kısa mesaj gönderdiği ve kiminle ne kadar süre konuşma yapıldığına ilişkin bilgiye sahip durumda olup, bu kayıtları istenildiği zaman Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na iletmektedirler.

Küresel konum belirleme (GPS) Yer tespiti konusunda temel bir yöntem olarak görülmektedir. Düzenli olarak bilgi yollayan uydulardan oluşmuş bir ağdan radyo sinyalleri aracılığıyla bilgi alınarak yer tespiti yapılmaktadır.

İstihbarat uyduları Özellikle askeri amaçlı olarak gökyüzünde yörüngeye yerleştirilmiş uydular aracılığıyla yeryüzündeki kişi ve tesislere ilişkin ayrıntılı görsel malzemeler ve çeşitli bilgiler edinilebilmektedir.

Casus yazılımlar Bu yazılımlarla görüntülerin aktarımı da yapılabilmektedir. Bunların her biri için ayrı programlar bulunabileceği gibi tüm bu işlevleri yerine getiren yazılımlar da piyasada satılmaktadır. Bazı casus yazılımlar bu tür işlemler için bilgisayardaki bluetooth özelliği ile bağlantılı olarak aktarımı gerçekleştirmektedir.

Ortam dinlemesi Cep telefonlarına yüklenen casus yazılımlar, böcek, lazer dinleme, vakumlama, mikrofonu olan bilgisayarlara yüklenen yazılımlar, casus kulaklık, sabit telefon, çiçeklik, saat gibi aletlere takılabilen aparatlar ile o ortamda yapılan konuşmalar dinlenip kaydedilebilmektedir.

Böcekli dinleme Böcek tabir edilen dinleme cihazları yalnızca 15 gram ağırlığında olup tüm istihbarat servisleri tarafından kullanılmaktadır. 18 saat ömrü olduğundan kısa operasyonlarda tercih edilmektedir. Bir radyo vericisinden ibaret olan cihaz, 24 metre mesafedeki tüm sesleri alabilmekte ve ortamdaki konuşmaları radyo alıcısına göndermektedir. Cep telefonlarının kapalı olması durumda bile çalışan ve ortamdaki konuşmaları aktaran sistemler geliştirilmiştir. Ortamda bilgisayar bulunması durumunda da yapılan konuşmaların dinlenme ve kaydedilme imkânı vardır.

Vakumlama yöntemi Bu yöntemde çanağa benzer bir alet söz konusudur. Çanağın dinlenmek istenen yöne çevrilmesiyle çanaktaki mikrofonda toplanan ses dalgaları kaydedilmektedir. Açık alandaki konuşmaların dinlenmesi için kullanılabilecek bir sistemdir.

Lazer tabancası Çanağa benzer bir aletin yanında lazer tabancasının doğrultulduğu yerdeki sesin yaydığı titreşimlerin algılanması esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde lazer ışığı içerideki konuşmaların yaydığı ses dalgalarının pencere ve camdaki titreşimlerini algılayarak dinlemeyi yapana göndermektedir. Uzak mesafeden kapalı bir alandaki konuşmayı dinlemek için uygun bir sistemdir.

Echelon Bu sistemde dünyada internet üzerinde yapılan iletişim de dahil olmak üzere tüm uydu tabanlı iletişim denetlenmektedir. Bütün dünya üzerindeki uydu tabanlı iletişimi izleyen ve 5 devletin gizli servislerinin ortaklaşa çalışması sonucu kurulan ECHELON sistemi dünyanın çeşitli yerlerine konuşlandırılan antenler sayesinde tüm uydu tabanlı iletişimi (telefon görüşmeleri ve elektronik posta trafiği de dahil olmak üzere) gözetlemektedir.

Kaynak : Cumhuriyet / Türkiye Haberleri / 10 Eylül 2010 Cuma

Telekulak Çetesinin Şaşırtan Casus Cihazları !

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü’nün yasa dışı yollarla telefon ve ortam dinlemeleri yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonunda toplam gözaltı sayısı 62 oldu. Dinleme yaptıran 52 kişiden 27’sinin kadın olduğu ortaya çıktı. Telekulak çetesinin kullandığı cihazlar arasında içerisine gizli kamera ve dinleme cihazı yerleştirilmiş oda parfümü, kalem, gözlük ve kol saati dikkat çekti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin bir yıl önce gelen ihbar üzerine çalışma yaparak dün gerçekleştirdiği ’3’üncü Kulak’ operasyonunun detayları ortaya çıktı. Polisin Antalya dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Aydın, Erzurum, Niğde, Tekirdağ, Isparta, Ordu, Mardin, Amasya ve Kastamonu’da gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınan ve çete lideri olduğu öne sürülen Ercan Ö. ile çete üyesi oldukları ileri sürülen Güngör Ö., Murat A., Metin A., Temir Ş., Muhammet Y., Özcan İ., Osman K., Sedat K. ve Mustafa B. dün gece Antalya’ya getirilerek sorgulanmaya başlandı.

Sorgular devam ederken, 27’si kadın 52 kişinin telekulak çetesine dinleme yaptırdığı ortaya çıktı. Toplam gözaltı sayısı dün gece 62’ye ulaşırken, dinleme yaptıran 35 kişi, ifadelerinin ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan’ın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dinleme yaptırdıkları için ’Özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ’haberleşme gizliliğini ihlal’ suçlamalarıyla Antalya’ya getirilen 17 kişinin daha şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı belirtildi.

ÇETEYE SORGU

Diğer yandan ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ’örgüt yöneticisi ve üyesi olmak’, ’örgüt kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal’, ’haberleşme gizliliğini ihlal’ ve ’Kaçakçılık Kanununa muhalefet’ suçlamasıyla 10 kişinin ise sorgusu sürüyor. Pazartesi gününe kadar poliste sorgulanmaları beklenen şüphelilerin evlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dinleme ve izleme cihazları ise bugün basın mensuplarına gösterildi.

Telekulak çetesinin kullandığı cihazlar arasında içerisine gizli kamera ve dinleme cihazı yerleştirilmiş oda parfümü, kalem, gözlük ve kol saati dikkat çekti. Araç takibi için kullanılan GPRS’e dönüştürülmüş ve araca monte edilebilen özellikte mıknatıslı cep telefonu ile eş takiplerine yönelik fotoğraflar da delil oldu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN LİSTESİ

Polisin ’3’üncü Kulak’ operasyonunda şüphelilerin evlerinde ele geçirdiği malzemeler şunlar:

22 elektronik entegre kartı üzerine monte kamera,

15 oto anahtarlığı görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı,

27 gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonu,

9 dinleme yazılımı yüklenmiş cep telefonu ve sim kartları,

8 kalem görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı,

3 böcek tabir edilen hassas ortam dinleme cihazı,

2 kol saati görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı,

2 MP3 çalar görünümlü ses ve görüntü kayıt cihazı,

4 jammer tabir edilen sinyal bozucu cihaz,

gözlük görünümlü kamera,

dijital saat görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı,

araç takip amaçlı GPRS’ye dönüştürülmüş araca monte edilen mıknatıslı cep telefonu,

duvara monte edilebilen özellikli hassas ortam dinleme cihazı,

oda parfümü içerisine yerleştirilmiş görüntü alma ve dinleme cihazı,

2 sim kart okuyucu,

11’i dizüstü 14 bilgisayar, 19 hard disk, 14 hafıza kartı, içerisinde casus programlar yüklü 123 CD,

2 profesyonel fotoğraf makinesi,

5 eş takibi dedektiflik sözleşmesi,

3 takip ve müşteri bilgileri yazılı ajanda,

5 takip karşılığı yapılan ödemelere ait banka dekontu,

örgüt elemanlarının kullandığı 14 cep telefonu ve 22 sim kart,

8 dinleme programı yüklenen telefonlara verilen pin ve puk kodlarının bulunduğu sim kart muhafazaları,

20 eş takiplerine ilişkin fotoğraf.

Kaynak : Milliyet.com.tr (Gündem Haberleri) / Soner KOCAER/ANTALYA, (DHA) / 18.02.2011

Başbakanlık’ta Böcek Operasyonu !

Danıştay’dan çıkan dinleme cihazının ardından Başbakanlık’ta her yer köşe bucak arandı…

“Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun.”

Danıştay üyesi Zeki Yiğit’in makam odasında, “böcek” adı verilen dinleme cihazı bulunmasının ardından Başbakanlık’ta da kapsamlı bir böcek arama operasyonu yapıldı. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan böcek arama timi, “Dinleniyor muyum?” kuşkusu taşıyan bürokratların makam odalarını büyük bir titizlikle elden geçirdi.

Arama çalışması Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Teftiş Kurulu gibi kripto evrakların bulunduğu, gizlilik dereceli çalışmaların yürütüldüğü birimlerde yapıldı. Bürokratların talepleri üzerine gerçekleştirilen ve yarım gün süren çalışma sırasında odalar boşaltıldı; cihazlar için en etkili saklanma noktaları olan çiçeklerin içi, televizyon ve bilgisayar gibi elektronik aygıtlar arandı. Aramada “müstahdem çağırmaya yarayan” elektronik kumanda aletleri bile elden geçirildi ancak herhangi bir dinleme cihazına rastlanmadı. Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı böcek arama timi çalışmalarını kulaklığı bulunan ve farklı elektromanyetik sinyalleri algılayan cihazlarla yürütüyor. Makam odasında veya elektronik aygıtların içinde böcek bulunması durumunda bu cihazlar, uğultu veya çınlama sesine yakın bir sinyal yayıyor. Casus böcek tarama cihazlarının termal olanları da bulunuyor.

BAŞBAKAN’IN ODASI RUTİNDE
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın makam odası ise rutin olarak belli aralıklarla aranıyor. Bakanların ise talepte bulunmaları durumunda odalarında arama yapılıyor. Son dönemde dinlenme kuşkusuyla bürokratların da sıkça, “Odamı kontrol edin” diye ilgili birimlerden talepte bulunduğu öğrenildi

Bülent AYDEMİR / HT GAZETE, 25.02.2012 – 07:25 Güncelleme: 25.02.2012 – 07:26

Kaynak : https://www.haberturk.com/gundem/haber/719123-basbakanlikta-bocek-operasyonu

Binali Yıldırım: Bakanlığımda Böcek Arattım !

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndaki dinleme cihazları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım’ı da endişelendirdi.

Bakan Yıldırım, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndaki dinleme cihazları için “Herkes dertli. Simitçi bile dinleniyorum düşüncesinde” dedi. Kritik görevdekilerin böcek araması yaptırdığını belirten Yıldırım, “Benim bakanlığımda rastlamadım” diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YıldırımAnkara İzmir Hızlı Tren hattının Afyonkarahisar bölümünün temel atma töreni için gittiği Afyon’da Bugün gazetesinin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan‘ın sorularını cevapladı. Bakan Yıldırım telekulak tartışmalarıyla ilgili olarak yeni yasal düzenlemelerin sinyalini verdi.

Bakan Yıldırım, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na konan dinleme cihazları ve telekulak olayına ilişkin şunları söyledi:

“BÖCEK ARATTIK, BİR ŞEY BULAMADIK”

Olmaması icap eder ama oluyor. Bu (böcek), teknolojinin getirdiği baş belası bir iş. Bundan herkes dertli. Bütün ülkelerde oluyor. Bütün kritik görevde olan arkadaşlar bu tip şeyleri (böcek araması) zaman zaman yaptırıyorlar. Benim bakanlığımda bugüne kadar rastlamadım. Konuya iki boyutlu bakmak lazım. Eğer bir siyasiyi, bir bakanı dinleme varsa ona göre çalışma yapılıyorsa bu ayrı. Bir de şahsi meselelerle ilgili olanlar var, onlar ayrı. Şahıslar bakımından ne Baykal ne bir başkası, olayları yaşayanlar işin üzerine gitmediler. Niye gitmediler? Zaten mağduriyet yaşamış her seferinde gündem olmasın diyor olabilir. ‘Devlet bulsun’ diyor. Takip mekanizması olmazsa sonuç almak zorlaşıyor. Uzun zamana yayılıyor.

“GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DURUM DAHA KÖTÜ”

Biz bu tip verilerin delil olarak kabul edilmemesi yönünde yasa yaptık. Bu sayede çok kişi hapisten çıktı. Bir adım daha yapıp res’en takibe geçmek lazım. İşin cinsine göre soruşturmaya geçmeyi düşünüyoruz. Yani takibi şikâyete bağlı suç olmaktan çıkartacağız. Simitçi bile dinleniyorum düşüncesinde. Bu algı kötü. Rakamlara bakıyorsunuz gelişmiş ülkelerde durum daha kötü.

“ULUSAL GÜVENLİ AĞ KURUYORUZ”

Siber suçlarla mücadele konusunda diğer ülkelerden geri kalmış değiliz. Hatta bazı konularda öndeyiz. İlk defa yasal düzenleme yapan 5 ülkeden biriyiz. Meclis açılınca hemen çıkacak bir yasa var. Geçen yıl imzasını attık. Avrupa Konseyi siber suçlar sözleşmesi. Buraya taraf olan 47 ülkede herhangi bir bilişim suçu işlense veya işleme teşebbüsü olsa bilgilendirmek ve bilgileri paylaşmak mecburiyetinde.

Şu anda tek tek savcılar ülkelere yazıyor. Tabii sonuç almak imkânsız gibi bir şey. Bu aşılmış olacak. İkinci yapacağımız iyileştirme, siber güvenlikle ilgili yasal düzenleme. Orada siber güvenlik kurumunun yasal altyapısını güçlendiriyoruz. Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 7/24 siber saldırıları, ilgilileri takip ediyor. Özel bir yazılımla saldırıları durduruyor. Şimdi ulusal intranet kuruyoruz. Güvenli kamu olacak. Ulusal güvenli ağ kuruyoruz.

Haberler.com haberi 22.09.2013

Kaynak: https://www.haberler.com/binali-yildirim-bakanligimda-bocek-arattim-5091318-haberi/

İşte ortam dinleme cihazları – İşte o böcekler

7 Bin kişinin dinlendiği iddiasının ardından herkes bu dinlemelerin nasıl yapıldığını, dinleme cihazlarını merak etmeye başladı. İşte o telekulak cihazları

Türkiye’nin gündemi yasal – yasadışı dinlemeler ile bu dinlemelerde kullanılan ‘böcek’ler. İşte telefon hattı böcekleri, şehir şebekesi böcekleri ve lazerli böcekler.

Yasadışı telefon dinlemeler konusunda artan haberler, dinlemenin nasıl yapıldığı sorusunu gündeme getirdi. 2013 yılında Meclis tarafından hazırlanan bir raporda, hem yasal hem de yasadışı telefon dinlemeleri geniş olarak irdelenmişti.

Raporda, önce dinleme nasıl yapıldığı ele alındı. Rapordaki bilgilere göre, “böcek” adı verilen dinleme cihazlarının birçok türü bulunuyor.

‘Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’ raporunda, böceklerin bazıları şöyle tanımlandı:

Telefon hattı böcekleri

Agıladıkları ortam verilerini bağlı bulundukları ve enerjilerini temin ettikleri telefon hattı üzerinden iletirler. Belirli bir mesafede gönderilen veriyi telefon hattından alıp işleyen bir alıcı bulunmalıdır. Telefon şebekesine yerleştirildiğinde, enerjisi şebekeden aldığı için uzun süre farkedilmez ve çalışabilir. Şebeke üzerindeki etkileri, ses frekasında bozulma vs ile tespit edilmeleri mümkündür.

Şehir şebekesi böcekleri

Güç hattı böcekleri elde ettikleri ortam verilerini modüle ederek bağlı bulundukları şehir şebekesi üzerinden aktarırlar. Çalışmak için gerekli enerjiyi de bu şebekeden sağlarlar. Enerjisini şebekeden aldığı için uzun süre sorunsuz çalışabilir.

Açık devre böcekler

Açık devre cihazlar üzerlerindeki verici yapısı (anten) veya yapılarını kullanarak elde ettikleri verileri dışarıdaki alıcı veya alıcılara aktarabilen cihazlardır. Bu cihazların gizli olarak çalışanlarına açık devre böcek denilmektedir. Bunlar aslında birer haberleşme cihazıdır. Kullanılmaları daha kolay, veri iletme mesafeleri daha fazla oldukları için böceklerin büyük çoğunluğu bu tür açık devre cihazlardır.

FM böcek

Optik böcekler

Aldığı veriyi ışığa veya optik pulse dönüştürerek aktaran cihazlardır. Bir lamba veya florasan içerisine gizlenmiş bir optik böcek ortam verilerini modüleli ışık titreşimleri şeklinde dışarıya aktarır, fakat bu titreşimler göz tarafından fark edilemez.

Lazerli dinleme cihazları215 da bu alandaki örneklerdendir. Ortam verisini alan verici verileri lazerle kendi ışık hattı üzerinde hizalanmış lazer alıcısına gönderir. Lazerli dinleme cihazları oldukça maliyetli, kullanması zor ve bulunmaları kolay olduğu için pratikte pek kullanım alanı bulamadıkları düşünülmektedir.

Lazerli böcekler

Ortam verisini alan verici verileri lazerle kendi ışık hattı üzerinde hizalanmış lazer alıcısına gönderir. Lazerli dinleme cihazları oldukça maliyetli, kullanması zor ve bulunmaları kolay olduğu için pratikte pek kullanım alanı bulamadıkları düşünülmektedir.

Ultrasonik böcekler

Ultrasonik böcek devresi

Aldığı veriyi, insanın duyma seviyesi olan 20 Khz üstü frekanslarla ileten cihazlardır. Ses dalgaları havada uzun mesafe ilerleyemezler, ayrıca etraftaki cisimlerden dolayı çabu saçılırlar. Bu nedenle yakın bir yerdeki cihazlarla işlenmesi ve depolanması gerekir. Bu böceklerin sıradan tarama cihazlarıyla bulunması zordur.

Radyo frekans böcekler

En çok bilinen ve genelde böcek denince akla gelen cihazlardır. GSM ve Wi-Fi gibi modelleri vardır.

GSM böcekler, aslında bir tür cep telefonudur. Uzaktan aranarak, SMS mesajı, ses veya ışıkla aktive olabilirler. Sürekli aktif olmadıkları ve cep telefonu davrandıkları için bulunması zordur. Ortam verilerini GSBM protokollerini kullanarak uzun mesafelere aktarabilirler. Görüntü aktarabilenleri de mevcuttur. Bir priz veya şebeke içine sağlanmış GSM böcek enerjisi şebekeden sağladığı sürece uzun süre çalışır. GSM böcekler yurtdışından 20-40 dolara getirtiliyor, ancak şebeke bu hatları yabancı hat olarak algıladığı için kısa sürede devre dışı bırakıyor. Artık kullanılmayan eski telefonların IMEI numarası alınarak böyle bir cihaz çalıştırmak mümkün.

Dörtlü elektrik uzatması içine saklanmış GSM böcek

Wi-Fi böcekler ise elde ettikleri veriyi kablosuz ağ üzerinden aktaran böceklerdir. Aktif ve pasif olmak üzere iki türü vardır. Pasif olanları herhangi bir kalbosuz cihazdan farklı değildir. Aldığı veriyi aktarmak için kablosuz çıkış noktasına ihtiyaç duyar. Aktif olanlarır üzerinde ise doğrudan modem bulunur ve doğrudan internete bağlanıp veri aktarabilir. Bu böcekler genelde gerçek zamanlı bilgi aktarmak için kullanılır.

Peçetelik içerisine gizlenmiş Wi-Fi böcek

Meclis araştırma komisyonu raporunda, hiçbir savcı ve mahkeme kararına bağlı olmadan dinleme yapıldığı da vurgulanmıştı. Raporda, sahte baz istasyonları oluşturarak dinleme yapılabildiği şöyle belirtildi:

“A15, A25 olarak adlandırılan teknik cihazların var olduğunu, bu cihazların sahte baz istasyonu görevi üstlenmekte, çevresindeki telefonları kapasitesine göre kendine bağlamakta, bu baz istasyonu üzerinden yapılan görüşmeleri istisnasız, hiçbir savcı,mahkeme kararına gerek duyulmaksızın kontrol etmekte olduğunu, buradan gönderilecek sinyallerle de evinizdeki telefonlarınızın mikrofonu verici hâline getirilip sanki odanıza böcek yerleştirilmiş gibi çok rahat bir şekilde insanların izlenebileceğini ve bu cihazların emniyet, jandarma ve MİT’te var olduğunu bilinmektedir.”

Türkiye Gazetesi / Gündem haberleri . 26.02.2014

Kaynak : https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/136242.aspx